Esnaf ve Sanatkâr Kredilerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de YayımlandıEsnaf ve sanatkârlara kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 16.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 14.12.2015 tarihli ve 2015/8297 sayılı bu Kararname ile kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla ya da doğrudan Halk Bankası tarafından gerekli şartları taşıyan tüm esnaf ve sanatkârlara kullandırılabilinen %50 faiz indirimli kredi imkânı sürdürülürken, daha önce yalnızca “kaybolmaya yüz tutmuş meslekler”i icra eden ya da “en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olmakla birlikte son 1 yıl içerisinde ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda kendi adına iş yeri açan” esnaf ve sanatkârların yararlanabildiği %100 faiz indirimli kredi imkanının kapsamı genişletilmiştir.
21.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 13.01.2015 tarihli ve 2015/7183 sayılı karar uyarınca; el dokumacılığı, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyetini sürdüren esnaf ve sanatkârlar ile en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar 2015 yılı boyunca %100 faiz indirimli kredilerden faydalanmışlardır. 14.12.2015 tarihli ve 2015/8297 sayılı Kararname uyarınca gerekli şartları taşıyan esnaf ve sanatkârlar 2016 yılında da bu iki başlıkta kullandırılacak %100 faiz indirimli kredilerden yararlanmaya devam edeceklerdir. Bununla birlikte söz konusu Kararname ile %100 faiz indirimi uygulanacak esnaf ve sanatkâr kredilerine iki yeni başlık daha eklenmiştir.
Bu başlıklardan ilki esnaf ve sanatkarların makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacına yöneliktir. Bu amaca yönelik olarak kredi kullanmak istediğini yazılı olarak taahhüt eden ve bakiyesi 2016 yılına uzanan kredi borcu bulunmayan esnaf ve sanatkârlara 30.000 TL’ye kadar %100 faiz indirimli kredi kullandırılacaktır. Aynı karar uyarınca %100 faiz indirimi uygulanacak yeni kredi başlıklarından ikincisi ise KOSGEP Girişimcilik Destek Programını bitiren 30 yaş altı genç girişimci esnaf ve sanatkârlara yöneliktir. Buna göre KOSGEP’ten, bu kurumca sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden faydalanmadıklarına dair yazı getirebilen ve bakiyesi 2016 yılına uzanan kredi borcu bulunmayan esnaf ve sanatkârlara, KOSGEP tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları halinde 100.000 TL’ye kadar %100 faiz indirimli kredi kullandırılabilecektir.
Söz konusu faiz indirimli kredilerden faydalanmak isteyen “Esnaf ve Sanatkârlar”, iş veya ikamet adreslerinin bulunduğu yerde faaliyet gösteren bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ya da doğrudan Halk Bankasının ilgili şubesine başvurarak detaylı bilgi edinebilirler.
 
Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.