Dünya Kooperatifçilik Gününde KOOP-TEZ ve KADIN-KOOP Projeleri Ödül Töreni Gerçekleştirildi.

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (TÜKOSEP) kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen KOOP-TEZ projesinde başarılı bulunan akademisyenler ile KADIN-KOOP projesinde örnek model olan kadın kooperatifine yönelik olarak Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKCİ’nin katılımlarıyla bir ödül töreni düzenlenmiştir.
TÜKOSEP kapsamında yürütülen Kadın Kooperatifleri Tanıtım ve Kapasite Geliştirme Projesi (KADIN-KOOP) çerçevesinde yapılan çalışmaların bir sonucu olarak 15.05.2015 tarihinde Amasya ili Merzifon İlçesinde kurulmuş olan Amesia Çalışan Arılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi örnek kooperatif seçilerek kooperatif ortakları başarılı çalışmalarından dolayı Sayın Bakanımız tarafından tebrik edilmiştir.
Öte yandan kooperatifçilik sektörünü daha etkin ve verimli bir yapıyla geleceğe hazırlamak, ülke kooperatifçiliğinin gelişmesine katkı sağlamak ve kooperatifçilik alanında akademik eserlerin sayısını artırmak amaçları ile Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Kooperatifçilik Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Destek Projesi (KOOP-TEZ)” kapsamında başarılı bulunan tezlerin yazarlarına da Sayın Bakanımız tarafından ödülleri takdim edilmiştir.
Proje kapsamında başarılı bulunan iki doktora tezine Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) tarafından 10.000 TL, iki yüksek lisans tezine ise Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) ile Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYABİRLİK) tarafından 3.000 TL ödül verilmiştir.
Törende Sayın Bakanımız tarafından 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü tebrik edilerek dünyada ve ülkemizde kooperatifçiliğin önemine değinilmiş ve kooperatifçiliği geliştirecek çalışmaların destekleneceği ifade edilmiştir.