Asalet Tasdiki

YEMİN TÖRENİ VE ASALET TASDİKİ
 

                    Kurumumuz personellerinden Ali YİĞİT, ASLİ DEVLET MEMURLUĞUNA ATANANLARIN YEMİN MERASİMİ YÖNETMELİĞİ' nde geçen Yemin Metnini ( "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetciliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî, ahlâkî insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim." )  İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen yemin töreninde, İl Müdürümüz Mahmut DALGALI' nın eşliğinde okuyarak ve Bakanlığımızın da uygun görüşü ile aday memurluktan asil memurluğa adım atmıştır. Başta İl Müdürümüz olmak üzere tüm mesai arkadaşları olarak kendisine memuriyet hayatında başarılar diliyoruz.