Hizmet Standartları

T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
 TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Esnaf ve Sanatkarlar genel kurul toplantıları başvurusunun alınması ve temsilcilerin görevlendirilmesi Dilekçe 15 Gün
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı
Müracaata toplantı tarihine ait gazetenin, gazete yayınlanmıyor ise o yer örf ve adetlerine göre yapılan ilana ait belgenin ve genel kurul toplantısı yapılmasına ait kararın eklenmesi
2 Piyasa gözetim ve denetim kapsamında ürün güvenliği denetiminin yapılması Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı) 15 Gün
Yıllık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı
3 Şirket genel kurulu bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi Dilekçe 15 Gün
Şirket Yönetim Kurulu kararını imzalayan üyelerin secildiğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Örneği
Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri
Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
Temsilci Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont
4 Esnaf ve Odalarına İlişkin Bakanlık tarafından alınan şikayetlerin değerlendirilmesi Esnaf ve Odalara İlişkin Şikayet Dilekçesi 15 Gün
5 Kooperatiflere ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi Dilekçe 45 Gün
6 Hal Hakem Heyeti Başvurularının Kabulü, Değerlendirilmesi, Toplantı İçin Karar Alınması ve İlgililere Bilgi Verilmesi Resmi Yazı (Üst Yazı) veya Dilekçe 2 Ay
7 Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması Vekaleten yapılan başvurularda Vekaletname 7 Gün
İmza Sirküleri
Üretici Dışındaki Tüm Başvuranların Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge
Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuru Formu
Sanayi, ithalatcı, komisyoncu, tüccar, peraakendeci sifatı le yapılan başvurulardailgili meslek odalarından alınacak Oda kayıt belgesi aslı veya Onaylı örneği
Sanayici sıfatı ile yapılan başvurularda Sanayi Sicil Kaydı belgesi
Üretici sıfatı ile yapılan başvurularda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi
Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Üretici Birliği/Örgütü Belgesi
Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Resmi Yazı
Komisyoncu ve Tüccar sıfatı ile yapılan başvurularda Başvuru Formunda belirtilmiş ise üyesi olunan derneğe ait kayıt belgesi
İhracatçı sıfatı ile yapılan başvurularda İhracatçı Birliği Üye Belgesi
8 Esnaf ve Tacir Ayrımı Hakkında Mutabakat Komitesi kurularak başvuruların alınması, incelemesi ve sonuçlandırılması Esnaf Odası Kayıt Belgesi 7 Gün
Ticaret Odası Kayıt Belgesi
Nüfus Cüzdanı
Mutabakat Komitesi Başvuru Dilekçesi
9 Şirket ve gerçek kişilerin başvuruları üzerine sistem numarası (cokey numarası) verilmesi Dilekçe 5 Gün
Vergi Levhası
Firmanın son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi
İmza Sirküleri
11 Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi Dilekçe 15 Gün
Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz
Ticaret Sicil Yetki Belgesi
12 Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi Dilekçe 3 Gün
Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Adli Sicil Belgesi
Nüfus Cüzdanı
Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu
Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Temin Tevzi Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Anasözleşmesi veya Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi veya Turizm Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Küçük Sanat Kooperatifi Anasözleşmesi veya Yaş Sebze Ve Meyve Kooperatifi Anasözleşmesi veya Pazarcılar İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Hizmet Kooperatifi Anasözleşmesi veya Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi Anasözleşmesi veya Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi
13 Kooperatiflerin Anasözleşme ve Madde Tadiline izin verilmesi Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı 3 Gün
Anasözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesini içeren dilekçe
Yönetim Kurulunca imzalı eski ve yeni hali yazılmış 6 (altı) adet değişiklik metni,
14 Tüketici şikayetleri ile ilgili başvuruların alınması ve gerekli incelenmesi yapılarak ilgililere bilgi verilmesi Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı) 12 Ay
       
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
       
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim : İSMAİL DUMAN İsim : Özkan DEMİREL
Unvan : Unvan :
Adres : Yenice Mah. 177. Sok. No:11 Merkez/KIRŞEHİR Adres : Ankara Caddesi 40100
Telefon : 03862131106 Telefon : 03862134543
Faks : 03862131104 Faks : 03862133397
e-Posta : kirsehir.tim@gtb.gov.tr e-Posta : http://www.kirsehir.gov.tr